Ważne dla przedsiębiorców z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych

2022-09-21

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice przypomina o obowiązku dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na ich sprzedaż/podawanie w terminie do 30 września 2022 r.

Na naliczeniach wydanych przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich umieszczane są indywidualne numery kont, na które należy dokonać stosownych wpłat w ustalonym terminie.
Przypomina się również, że zgodnie z art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119 z późn.zm.) Przedsiębiorca ma możliwość dokonania wpłaty należnej opłaty w terminie wydłużonym o 30 dni od dnia 30 września roku aktualnego, jednakże w tym przypadku wpłata należna musi być powiększona o 30% kwoty naliczonej przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich podczas złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży.
Sankcją niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązku dokonania opłaty w należnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. W takim przypadku przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

lek. Katarzyna Student

Bardzo przyjemna wizyta. Pani Doktor rzetelna, konkretna i pomocna. Czułam, że jestem pod dobrą opieką. Bardzo polecam! 

dr n. med. Alina Chwist – gastrolog, internista

Ogromna wiedza i kompetencja. Jestem bardzo zadowolony z wizyty. Otrzymałem szczegółowe wyjaśnienia sposobu leczenia. Polecam 

prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała - pulmonolog, alergolog, internista

Pan profesor posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, wybitny specjalista. Dokładnie wyjaśnia na czym polega schorzenie. Jest uprzejmy i  ma bardzo dobry stosunek do pacjenta. W moim przekonaniu to lekarz z powołania.

dr n. med. Aleksandra Ledwon – endokrynolog, internista

Pani doktor dokładnie wyjaśniła problem, cierpliwie odpowiadała na pytania. Spokojna, miła, życzliwa, wizyta przebiegła bez pośpiechu. 

dr n. med. Michał Kucio - internista, kardiolog

Lekarz kompetentny, rzeczowy, z ogromną wiedzą. Podczas wizyty wykazał się zaangażowaniem i profesjonalizmem. Serdecznie polecam.