Sprzątnij wraka

2022-09-13

Kiedy pojazd staje się bezużyteczny, jego właściciel powinien go wyrejestrować i poddać recyklingowi. Nie wszyscy tak robią  i pozostawiają swoje auto w przypadkowym miejscu, licząc, że nikt się nim nie zainteresuje. Takie myślenie jest błędne, ponieważ zarówno mieszkańcy, jak i strażnicy miejscy patrolujący osiedla bacznie zwracając uwagę na porzucone auta – przypomina katowicka Straż Miejska. 

Działania dotyczące usuwania wraków są prowadzone systematycznie przez strażników miejskich z Zespołu ds. Ochrony Środowiska. W tym roku strażnicy  wydali już 109 dyspozycji usunięcia pojazdu, którego stan wskazywał, że nie jest używany. Przed odholowaniem  auta, funkcjonariusze  dokładają starań,  aby skutecznie dotrzeć i  powiadomić właściciela o konieczności usunięciu pojazdu. W efekcie czego w prawie 80 przypadkach na pisemne wnioski strażników pojazdy zostały usunięte przez samych właścicieli.

Kiedyś były dumą właścicieli. Dzisiaj porzucone, zniszczone, zdekompletowane, wrośnięte w ziemię czy obrośnięte roślinnością pojazdy zapomniane – czasem chyba celowo. Zagrażają mieszkańcom i środowisku, niepotrzebnie zajmują miejsca parkingowe i negatywnie wpływają na estetykę miasta.

Straż Miejska przypomina: kwestię usuwania wraków reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 50a, pojazd  pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza (na wniosek zarządcy drogi).

 Należy zwrócić uwagę na wskazania ustawodawcy zawarte w tym przepisie:

 - pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych pozornie zapis ten jest jasny i czytelny. Jednak należy sprawdzić, czy na przedniej szybie samochodu jest widoczna naklejka z numerem rejestracyjnym. Jeżeli jest to taki samochód, nie jest pozbawiony obowiązkowych cech identyfikacyjnych, jakimi są tablice rejestracyjne;

 ... pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany… – na co ma zwrócić uwagę osoba, która kwalifikuje pojazd jako nieużywany?  Czy karoseria pokryta grubą warstwą brudu jest wystarczającym powodem do usunięcia pojazdu? A może korozja nadwozia, brak powietrza w ogumieniu lub powybijane lusterka, będą spełniały kryteria wraka?

Tak zapisana przez ustawodawcę dyspozycja nakazuje wzrokowe oględziny wyglądu zewnętrznego samochodu i tylko na tej indywidualnej ocenie należy kwalifikować pojazdy jako wraki. Z pewnością należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie

 ...pojazd... może zostać usunięty z drogi – może, to znaczy, że nie musi. Funkcjonariusz nie ma obowiązku zlecenia natychmiastowego usunięcia pojazdu nieużywanego. Może najpierw wykonać szereg czynności sprawdzających, które doprowadzą go do właściciela samochodu, a dopiero jeżeli to się nie powiedzie, może zlecić odholowanie wraka na parking strzeżony;

 ...usunięty z drogi... ustawodawca wyraźnie wskazuje, że na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym można usunąć tylko te pojazdy, które pozostawione są na drodze publicznej bądź wewnętrznej położonej w strefie ruchu lub zamieszkania.

Na zdjęciach: Wraki 2022

Fot. Materiały Straży Miejskiej

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

lek. Katarzyna Student

Bardzo przyjemna wizyta. Pani Doktor rzetelna, konkretna i pomocna. Czułam, że jestem pod dobrą opieką. Bardzo polecam! 

dr n. med. Alina Chwist – gastrolog, internista

Ogromna wiedza i kompetencja. Jestem bardzo zadowolony z wizyty. Otrzymałem szczegółowe wyjaśnienia sposobu leczenia. Polecam 

prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała - pulmonolog, alergolog, internista

Pan profesor posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, wybitny specjalista. Dokładnie wyjaśnia na czym polega schorzenie. Jest uprzejmy i  ma bardzo dobry stosunek do pacjenta. W moim przekonaniu to lekarz z powołania.

dr n. med. Aleksandra Ledwon – endokrynolog, internista

Pani doktor dokładnie wyjaśniła problem, cierpliwie odpowiadała na pytania. Spokojna, miła, życzliwa, wizyta przebiegła bez pośpiechu. 

dr n. med. Michał Kucio - internista, kardiolog

Lekarz kompetentny, rzeczowy, z ogromną wiedzą. Podczas wizyty wykazał się zaangażowaniem i profesjonalizmem. Serdecznie polecam.