Nie tylko renty i emerytury w górę, rosną też dodatki do świadczeń

2023-03-09

Co roku w marcu ZUS przeprowadza waloryzację rent i emerytur. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne, które w tym roku wzrosną o 14,8 proc. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 294,39 zł.

- Dodatki do emerytur i rent podwyższane są procentowym wskaźnikiem waloryzacji. W tym roku wzrosną o 14,8 proc. Najczęściej przysługujący dodatek pielęgnacyjny od marca wyniesie 294,39 zł. Jest on przyznawany i wypłacany z urzędu od miesiąca, w którym emeryt lub rencista kończy 75 lat. Przed ukończeniem tego wieku mogą go otrzymać osoby, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji - informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.
Dodatek pielęgnacyjny jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń. Prawo do niego nie zależy od wysokości dochodów. Dodatek nie jest wypłacany samodzielnie. Pobierać go można  np. z emeryturą, czy rentą z tytułu niezdolności do pracy albo innym długoterminowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus. Jeżeli osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i nie ma prawa do dodatku pielęgnacyjnego, może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w MOPS – dodaje rzeczniczka.
Inne kwoty dodatków i świadczeń od marca wynosić będą:
• dodatek za tajne nauczanie – 294,39 zł,  
• dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji –  441,59 zł, 
• dodatek dla sieroty zupełnej – 553,30 zł, 
• dodatek kombatancki – 294,39 zł, 
• dodatek kompensacyjny – 44,16 zł, 
• dodatek do renty inwalidy wojennego – 1127,12 zł, 
Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi 294,39 zł, 
Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 14,76 zł do 279,71 zł. 
Ryczałt energetyczny – 255,17 zł.

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1
Zdjęcie reklamy numer 2

Polecam lekarza

lek. Katarzyna Student

Bardzo przyjemna wizyta. Pani Doktor rzetelna, konkretna i pomocna. Czułam, że jestem pod dobrą opieką. Bardzo polecam! 

dr n. med. Alina Chwist – gastrolog, internista

Ogromna wiedza i kompetencja. Jestem bardzo zadowolony z wizyty. Otrzymałem szczegółowe wyjaśnienia sposobu leczenia. Polecam 

prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała - pulmonolog, alergolog, internista

Pan profesor posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, wybitny specjalista. Dokładnie wyjaśnia na czym polega schorzenie. Jest uprzejmy i  ma bardzo dobry stosunek do pacjenta. W moim przekonaniu to lekarz z powołania.

dr n. med. Aleksandra Ledwon – endokrynolog, internista

Pani doktor dokładnie wyjaśniła problem, cierpliwie odpowiadała na pytania. Spokojna, miła, życzliwa, wizyta przebiegła bez pośpiechu. 

dr n. med. Michał Kucio - internista, kardiolog

Lekarz kompetentny, rzeczowy, z ogromną wiedzą. Podczas wizyty wykazał się zaangażowaniem i profesjonalizmem. Serdecznie polecam.