Nagroda za działalność charytatywną 2023 r.

2023-11-06

Prezydent Miasta Katowice zaprasza do składania wniosków w konkursie o  „Nagrodę za działalność charytatywną" za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym..

Jeśli znasz osobę lub organizację pozarządową, która w sposób widoczny prowadziły działalność na rzecz mieszkańców miasta Katowice w co najmniej jednym z powyższych zakresów – ZŁÓŻ WNIOSEK!

Wnioski będą przyjmowane od do 15 listopada br.

Nagroda zostanie wręczona na corocznym spotkaniu Prezydenta Miasta Katowice z Organizacjami Pozarządowymi.

Na stronie www.katowice.eu w zakładce Dla mieszkańca/władze miasta/Prezydent miasta/Nagrody Prezydenta/ Nagroda za działalność charytatywną dostępne są wzory wniosków o Nagrodę oraz inne przydatne informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów do Nagrody.

W przypadku pytań, wątpliwości można się kontaktować  telefonicznie pod nr. 32 2593-118 lub mailowo ps@katowice.eu

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

lek. Katarzyna Student

Bardzo przyjemna wizyta. Pani Doktor rzetelna, konkretna i pomocna. Czułam, że jestem pod dobrą opieką. Bardzo polecam! 

dr n. med. Alina Chwist – gastrolog, internista

Ogromna wiedza i kompetencja. Jestem bardzo zadowolony z wizyty. Otrzymałem szczegółowe wyjaśnienia sposobu leczenia. Polecam 

prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała - pulmonolog, alergolog, internista

Pan profesor posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, wybitny specjalista. Dokładnie wyjaśnia na czym polega schorzenie. Jest uprzejmy i  ma bardzo dobry stosunek do pacjenta. W moim przekonaniu to lekarz z powołania.

dr n. med. Aleksandra Ledwon – endokrynolog, internista

Pani doktor dokładnie wyjaśniła problem, cierpliwie odpowiadała na pytania. Spokojna, miła, życzliwa, wizyta przebiegła bez pośpiechu. 

dr n. med. Michał Kucio - internista, kardiolog

Lekarz kompetentny, rzeczowy, z ogromną wiedzą. Podczas wizyty wykazał się zaangażowaniem i profesjonalizmem. Serdecznie polecam.